Nieuws & Projecten
Logo - SNN FC - ERFO FC

VIA subsidie voor ontwikkeling stalmestverwerker

0 1553

SRA Bolsward B.V. ontwikkelt een volledig automatisch systeem waarbij maximaal gebruik zal worden gemaakt van het vloeroppervlak. Het beoogde systeem zal automatisch bedienbaar zijn.   Mest zal van bovenaf middels een loader in het systeem terecht komen. Het deksel zal automatisch dicht gaan waarna het hakselen in werking treedt. Mest en strodelen zullen worden gehakseld en verkleind zodat uiteindelijk een verpompbaar mengsel ontstaat. Dit mengsel zal vergistbaar zijn, dat wil zeggen dat de cellen toegankelijk worden voor afbraak in de vergister.   Er zal sprake zijn van een voorbewerker dat het product bewerkt voordat het in de vergister gaat.

koeien_in_weiland

Eco200 duurzame warmtewisselaar

1 2427
Hoe werkt het? In het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk direct terugkoelt. Een warmtepomp zal de hierbij vrijgekomen warmte naar een hoger temperatuursniveau brengen voor verwarming van spoelwater in de melkstal en voor verwarming van uw woning en bijbehorende warmwatervoorziening. De warmte uit de melk wordt gebruikt door de spoelboiler en voor de verwarming en warm water van de woning. Warmte uit melk ECO200 is een duurzaam systeem van AgriComfort, waarbij de warmte uit de melk wordt benut. Met ECO200 wordt het koelen van de melk en het verwarmen van het woonhuis zodanig geïntegreerd dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, i.p.v. de gebruikelijke twee keer. U benut op deze wijze de warmte uit melk waarmee niets werd gedaan op uw boerderij. De warmte uit het melkkoelproces wordt gebruikt om het woonhuis te verwarmen en van warm water te voorzien, dit

Read more
ontwikkeling-warmtekracht-centrale

Nieuwe ontwikkelingen warmtekracht installatie

1 1683

Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het opwekken van elektriciteit.