Eco200 duurzame warmtewisselaar
koeien_in_weiland

Eco200 duurzame warmtewisselaar

1 2310

Hoe werkt het?

In het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk direct terugkoelt. Een warmtepomp zal de hierbij vrijgekomen warmte naar een hoger temperatuursniveau brengen voor verwarming van spoelwater in de melkstal en voor verwarming van uw woning en bijbehorende warmwatervoorziening.
De warmte uit de melk wordt gebruikt door de spoelboiler en voor de verwarming en warm water van de woning.

Warmte uit melk

ECO200 is een duurzaam systeem van AgriComfort, waarbij de warmte uit de melk wordt benut. Met ECO200 wordt het koelen van de melk en het verwarmen van het woonhuis zodanig geïntegreerd dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, i.p.v. de gebruikelijke twee keer.

U benut op deze wijze de warmte uit melk waarmee niets werd gedaan op uw boerderij. De warmte uit het melkkoelproces wordt gebruikt om het woonhuis te verwarmen en van warm water te voorzien, dit levert een forse besparing op van energieverbruik en CO2-uitstoot. Deze aanpak levert energetisch een veel hoger rendement op dan de huidige energie besparende mogelijkheden op uw boerderij. Indien u specifieke wensen of vragen heeft, informeer naar de mogelijkheden.

Kan ik warmte uit melk halen op mijn boerderij?

Elke melkveehouder kan met ECO200 warmte halen uit melk, een ideale
oplossing. U vangt warmte op die normaal gesproken verloren gaat tijdens het melken. U hergebruikt deze warmte voor warm water, het verwarmen van uw woning en het spoelen van de melktank.
Hoeveel warmte u precies kunt halen uit uw melk hangt af van heel veel specifieke factoren. Zoals de afstand van de stal tot uw woning, het aantal koeien, energieverbruik etc. Voor een berekening op maat kunt u het contactformulier invullen of bel naar 0513-460268.

Melkveehouders die al warmte halen uit melk

Er zijn reeds tientallen melkveehouders die op hun boerderij warmte halen uit melk. Voor de gerealiseerde projecten kunt u kijken op de projecten pagina. Klikt u hier voor enkele referenties van collega melkveehouders.

Stukje uit de krant

Alle beschikbare duurzame bronnen van energie op een melkveebedrijf optimaal benutten. En tegelijkertijd de consumptie van energie flink verminderen en de pieken in het verbruik aanzienlijk kleiner worden. Dat is de kern van het ECO200-systeem. Steeds meer melkveehouders schakelen over op deze manier van energiebeheer. De voordelen: lagere kosten, een betere melkkwaliteit en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Met het ECO200-systeem komt het energieneutrale melkveebedrijf daadwerkelijk binnen handbereik.

Lees meer hierover in de ECO200 krant.

DOWNLOAD KRANT