VIA subsidie voor ontwikkeling stalmestverwerker
Logo - SNN FC - ERFO FC

VIA subsidie voor ontwikkeling stalmestverwerker

0 1511

SRA Bolsward B.V. ontwikkelt een volledig automatisch systeem waarbij maximaal gebruik zal worden gemaakt van het vloeroppervlak. Het beoogde systeem zal automatisch bedienbaar zijn.

 

Mest zal van bovenaf middels een loader in het systeem terecht komen. Het deksel zal automatisch dicht gaan waarna het hakselen in werking treedt. Mest en strodelen zullen worden gehakseld en verkleind zodat uiteindelijk een verpompbaar mengsel ontstaat. Dit mengsel zal vergistbaar zijn, dat wil zeggen dat de cellen toegankelijk worden voor afbraak in de vergister.

 

Er zal sprake zijn van een voorbewerker dat het product bewerkt voordat het in de vergister gaat.