Diensten

Diensten

  • Beoordelen van tank(drukvat) aan de veiligheidseisen van de PED (Pressure Equipment Directive)
  • Deze eisen gaan gelden voor drukvaten met een druk > 0,5 bar
  • Het fabriceren van tanks volgens de PED in categorie I en II
  • CE-markering en fabricageboek
  • Berekenen volgens RTOD (Stoomwezen)
  • Compleet engineeren van uw aanvraag